Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Trend Design AS (org nr 982 686 482 ) samler inn og bruker personopplysninger. Trend Design AS ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Formål og behandling av personopplysninger?

Trend Design AS innhenter og behandler personopplysninger for administrasjon, ordrebehandling, kundeservice samt forbedring av nettsidene og tjenestene.

Utleveres opplysningen til tredjeparter?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Trend Design AS bruker underleverandører til utvikling og vedlikehold av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Trend Design AS.

Hvordan sikrer vi opplysningene?

Trend Design AS vil alltid sørge for forsvarlig og lovlig behandling av personopplysninger, og kun benytte slik informasjon til uttrykkelig angitte og legitime formål, i samsvar med relevant lovgivning. Vi vil sørge for forsvarlig informasjonssikkerhet knyttet til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Personopplysninger vil ikke lagres lengre enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen. Vi vil påse at våre medarbeidere og våre databehandlere, som har tilgang til opplysninger om deg, behandler dine personopplysninger i samsvar med denne erklæringen og med våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

Dine rettigheter

Du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi lagrer om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger. I tilfeller der behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake. Dersom du ønsker å utøve disse rettighetene, ber vi om at du tar kontakt med Trend Design AS som behandlingsansvarlig. Datatilsynet skal kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noe du mener er et brudd på regelverket, kan du sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Vår nettside benytter informasjonskapsler (cookies) for funksjon og analyseformål. Informasjonskapsler (cookies) er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker i dag. Vi bruker vanlige Internett-teknologier, blant annet Google Analytics for å samle informasjon om brukeradferd på trenddesign.net. Informasjonskapsler fra Google Analytics samler informasjon om bruksmønsteret, blant annet informasjon om hvilket nettsted brukeren klikker seg inn fra, hvilke søkeord brukeren har benyttet til å finne frem til siden, hvordan besøkende bruker nettstedet, antall ganger brukeren har besøkt nettstedet og hvor lenge brukeren besøker nettstedet. Denne informasjonen inneholder ikke brukerspesifikke detaljer, og summen av informasjon brukes til nettstatistikk slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden.

Vi benytter også skrifttyper fra Google Fonts (fonts.googleapis.com), disse lastes fra Googles servere.

Kontaktinformasjon TREND DESIGN AS

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på [email protected], eller sende brev til: Trend Design AS, Giskehagen 42, 0376 OSLO